Col·legi Jesús Maria, Palma de Mallorca

Missioneres dels Sagrats Cors

Proposta Educativa

 

L'alta Direcció del Col·legi "Jesús Maria" es compromet a treballar d'una manera coherent per tal de superar, d'entrada, qualsevol requisit formal exigit pel Sistema de Gestió de la Qualitat i a gestionar els seus processos de manera efectiva per tal d´avançar-nos a través de la millora contínua a les  exigències dels nostres clients sense perdre de vista el nostre entorn social, cultural i la necessitat de creixement sostenible.

Es compromet també a realitzar aquesta tasca comptant amb el suport indispensable de l'equip humà que forma la nostra Comunitat Educativa i del carisma de l'ideari dels centres de les Missioneres dels Sagrats Cors caracteritzat per donar una formació integral d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món que, entre altres coses, es comprometi amb la pervivència dels recursos naturals per a les generacions futures.

 

La Directora General


Darrers events:


Informació pel curs 18-19:

 Llistat llibres 2018-2019

 Llistat material 5è Primària

 Informació pel curs 2018-2019

 Calendari Escolar 2018-2019


Contacte amb les famílies:

 Comunicació Setembre 2018


Blogs del centre:

 Educació infantil

 1r, 2n i 3r de Primària

 4t, 5è i 6è de Primària

ESO


ALTRES ESCOLES DE LES MM.SS.CC.

Llucmajor
Torelló
Centelles

Accés a Educamos per a les famílies

Per facilitar-vos el primer accés, Educamos ens ha preparat un petit VÍDEO, amb les aclaracions a les preguntes més freqüents que tindreu.

Si necessitau informació adicional contactau amb el tutor o passau per la secretaria.


2n Premi Pastoral Innovadora Escoles Catòliques Illes Balears / Santillana


Assistència al II Congrés per la Evangelització


Assistència al XIII Congrés d'Escoles Catòliques (Madrid)