Col·legi Jesús Maria, Palma de Mallorca

Missioneres dels Sagrats Cors

Qui Som

 

MM.SS.CC.

 

La Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors va tenir els seus orígens al poble mallorquí de Campos l'any 1891.

La seva fundadora fou Sebastiana Lladó Sala (Sor Maria Rafela, la Mestra Cases Noves) que va néixer el 2 de gener de 1814 i va morir el 8 de març de 1899.

Na Sebastiana Lladó dedicà bona part de la seva vida a la tasca docent i d'aquí que una de les activitats que actualment segueixen exercint les MM. dels SS. CC. sigui aquesta.

La Mestra Cases Noves propicià un ensenyament que, fonamentat en el tracte senzill i humà, pretenia abastar totes les dimensions de la persona i, especialment, la que afavoria el desenvolupament dels seus valors. Aquest marc educatiu familiar i acollidor possibilità, se'ns dubte, la identificació dels educands amb el propi procés formatiu i, alhora, la seva estima envers els educadors que els acompanyaven.

El desig de servir i ser útil als altres, conjuntament amb l'estima per l'obra de Déu, la portaren als 77 anys a fundar la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.

La tasca de les GG. MM. dels SS. CC. s'ha anat estenent al llarg dels anys i avui en dia les podem trobar escampades arreu del món dedicades a l'evangelització, a l'ensenyament i a la prestació d'altres serveis socials i assistencials.


Darrers events:


Informació pel curs 18-19:

 Llistat llibres 2018-2019

 Llistat material 5è Primària

 Informació pel curs 2018-2019

 Calendari Escolar 2018-2019


Contacte amb les famílies:

 Comunicació Setembre 2018


Blogs del centre:

 Educació infantil

 1r, 2n i 3r de Primària

 4t, 5è i 6è de Primària

ESO


ALTRES ESCOLES DE LES MM.SS.CC.

Llucmajor
Torelló
Centelles

Accés a Educamos per a les famílies

Per facilitar-vos el primer accés, Educamos ens ha preparat un petit VÍDEO, amb les aclaracions a les preguntes més freqüents que tindreu.

Si necessitau informació adicional contactau amb el tutor o passau per la secretaria.


2n Premi Pastoral Innovadora Escoles Catòliques Illes Balears / Santillana


Assistència al II Congrés per la Evangelització


Assistència al XIII Congrés d'Escoles Catòliques (Madrid)